Calendar estimativ 2020

În urma Notei de aprobare a modificării SDL nr. 235492 bis din 24.08.2020 de către DGDR AM PNDR  a fost publicat 

 

Calendarul estimativ apel 1/2020- modificat in data de 26.08.2020

 

 

 

Acest calendar se va putea modifica cu cel puțin 5 zile înainte de lansarea apelurilor de selecție conform ghidului de implementare Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, versiunea 04: “GAL are obligația de a elabora un Calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic. Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii sau diminuării acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat vor fi postate pe pagina web a GAL și afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL”.

Fișiere atașate

Înapoi